Share |

COACHING & LICHAAMSGERICHTE THERAPIE VOOR VROUWEN

www.exitonzekerheid.nl

www.zorgmoeder.nl

Als therapeut ben ik aangesloten bij de Stichting GezondZorg.

Stichting GezondZorg is een non-profit beroepsorganisatie voor vrij gevestigde therapeuten in de gezondheidszorg. Deze therapeuten voldoen aan de wettelijke eisen ten aanzien van hun beroepsuitoefening, mede doordat via aansluiting men beschikt over een wettelijk verplichte klachtenregeling voor cliënten.

Bij het voldoen aan de eisen van vakbekwaamheid van de Stichting GezondZorg kun je je aansluiten zijn bij deze organisatie. De therapeut ontvangt een licentie op basis van kwaliteit van het genoten onderwijs waardoor de therapeut gerechtigd is tot het voeren van de beroepstitel GezondZorg Therapeut.

Als therapeut houd ik mij aan de beroepscode welke is afgestemd op een zo goed mogelijke behartiging van de belangen van de cliënt.

De Stichting GezondZorg biedt de zekerheid dat ik als therapeut voldoe aan de wettelijke eisen van beroepsuitoefening.

Als cliënt heb je, mochten er (toch) klachten ontstaan, het recht deze voor te leggen aan een speciale klachtencommissie van de Stichting GezondZorg.

Ik ben ingeschreven onder licentienummer: 1470.

Telefoon:  +31 (0)6 52 307 143
E-mail:      info@insight-view.nl

GezondZorg Beroepsorganisatie

 

Website GezondZorg Beroepsorganisatie: www.gezondzorg.nl